Storywalkformater

Det  faglige omdrejningspunkt for alle storywalkforløb er i udgangspunktet  strategisk storytelling, der kan fungere som både fundament og kompas for en virksomhed eller en gruppes identitet og fremtidig udvikling.
Formatet og det præcise indhold af et storywalkforløb kan variere alt efter behov og øvrige formål med en storywalkproces. På nogle forløb vil det faglige og strategiske fylde en del. På andre er det mere samværet og fællesskabet, der er i fokus.

Er man en ledergruppe eller et projektteam kan et 2-dags forløb med én lang vandretur, teamaktiviteter og en workshop på dag 2, være et ønskeligt format.

Er man en en enkelt leder eller solovirksomhed kan et længere coachingforløb bestående af fx 5 vandreture være løsningen, hvor der også bliver plads til ens personlige udvikling gennem en personlig lederfortælling. 

Fælles for alle storywalks er præmissen om, at kontorlandskabet i centrale dele af processen skiftes ud med naturens landskaber i ønsket om at udvikle stærkere og mere bæredygtige strategier, fortællinger og fællesskaber - baseret på det nærvær, den opmærksomhed og den åbenhed, som ophold og bevægelse i naturen aktiverer. 

Alle formater vil desuden kunne koble sig på opfølgningstiltag fra Trine med henblik på fx den konkrete udarbejdelse og færdiggørelse af en samlende kernefortælling.

Naturen bringer os tættere på hinanden

En storywalkproces med naturen som ramme frigør ikke blot energi og kreativitet. Den fører også deltagerne sammen og styrker de kulturelle og kollegiale bånd, som kan være altafgørende for at kunne udvikle og efterleve visioner og strategier.
Læs mere om filosofien bag Storywalks
Fælles vision for teamet

Sund vækst og trivsel for teams

Regenerativt forløb baseret på de fire årstider med fokus på et naturligt og balanceret arbejdsflow

Læs mere

DGI Outdoor

"Det blev en smuk vandretur ind i vores egen kernefortælling, hvor energien forblev høj på hele turen. Sammen blev vi klogere og kom nærmere målet - både med vores projekt og vores fortælling".

For virksomheder er en stærk og troværdig kernefortælling ikke blot en overbevisende måde at kommunikere på, men også den helt nødvendige tråd, man skal spinde for at kunne arbejde strategisk og tydeliggøre formål, mening og værdier. 

Det gælder uanset om det strategiske arbejde og fortællingen herom omhandler den store vision for de næste tre år, et teams næste store projekt, det personlige lederskab eller den organisationskultur, som skal skabe en fælles forståelse og platform for alle at arbejde ud fra.


Stå stærkt og autentisk

Intensivt coachingforløb med fokus på personlig udvikling og personligt lederskab

Læs mere

Maria Friis, chefjurist

"Vi blev i smukke omgivelser ved Hald Sø ledt på vej i vores egen historie, vores formål og værdier og fandt frem til en ny, fælles forståelse af det, der definerer os. Samtalerne på vandreturen blev godt faciliteret af Trine og bagefter samlet på fineste vis til det, der blev vores grundfortælling og kommunikationsstrategi".

Peter Bredsdorff-Larsen, ledelseskonsulent

"Det er godt at sætte en pind i hverdagens centrifuge, når man skal tænke nye tanker og skabe rum for dialog. Vores gruppe havde brug for et kærligt spark, og vi oplevede turen med Trine som en helt perfekt ramme for gode snakke og udveksling af holdninger og nye perspektiver, der kan styrke vores sammenhold i årene fremover".

Ryk én dag ud af kontoret

Fra kontorlandskab til naturlandskab

Læs mere

Tag det første skridt

Skriv til Trine, hvis du gerne vil have en snak eller et møde om en storywalkproces tilpasset dit eller jeres behov.

Kontakt

Det bedste samlet ét sted

Download Trines e-bog om storywalks, der giver konkrete eksempler på formater og programindhold.