Stå stærkt og autentisk

Dette storywalkforløb på 5 lange dagsvandreture er for solo individer eller mindre grupper af fx ledere, der over en længere proces får mulighed for at gå sig selv åbent i møde og arbejde i dybden med det personlige fundament og kompas for ens lederskab herunder ens kerneværdier, historie, visioner og handlemuligheder. Overvejer du et karrieskifte, en helt ny livsbane eller ønsker du ’blot’ at kunne stå stærkere og mere autentisk i din nuværende position, så er dette storywalkformat måske noget for dig.

En stærk, autentisk fortælling forudsætter et stærkt fundament

Naturens grønne rum er blevet ’det nye sort’ inden inden for personlig og ledelsesmæssig udvikling. Men det er langt fra blot smart business buzz, for der findes rigeligt med både kognitiv, fysiologisk og biologisk evidens for, at ophold i naturen har dybe og vidtrækkende positive effekter på vores mentale og fysiske formåen. 

Men det kræver tid og en vilje til at sætte farten ned, stoppe op og give plads til sansning, refleksion og træning af fokus, opmærksomhed og nærvær. Og det er alt sammen netop det, vi gør ekstra meget af på dette forløb, hvor naturen får plads til at folde sig ud som det inspirerende rum og lærerige miljø, der fremmer den udviklingsrejse, en storywalkproces er.  

Som alle andre storywalkprocesser tager forløbet udgangspunkt i de 5 grundnarrative grundspørgsmål, der skaber forståelse og sammenhæng mellem ens fortid, nutid og fremtid, ens why og handlemuligheder. Det eksklusive består i den ekstraordinære tid, vi har til rådighed med 5 lange vandreture fordelt over 5 dage samt muligheden for at kunne være den eneste deltager i forløbet, hvis man ønsker det. .  

Fortællingen som det konkrete output på hele processen styrker ens selvforståelse samt det fundament og den retning, man gerne vil lede sit liv og arbejdsliv ud fra herunder tydeliggør ens værdier, historie, visioner, egenskaber, styrker og udfordringer.

Eksempler på naturbaserede elementer og aktiviteter der indgår på vandreturene

 • Åndedrætsøvelser
 • Visualiseringer
 • Stillevandringer og sanseøvelser
 • Meditationer og mindfulness
 • Groundig, styrke og balanceøvelser
 • Naturens sprog og symbolik
 • Bål, ritualer og fortællinger

Forløbets værdi og output

40-45 timers coaching i naturen med fokus på personlig udvikling og en stærk kernefortælling

 • Den personlige fortælling, der bliver udviklet henover de 5 vandreture, skal fungere som både et fundament og et kompas, der indeholder et klart formuleret narrativ og en tydelig, sammenhængende besvarelse af de 5 grundspørgsmål, vi arbejder med herunder ens historie, værdier og overbevisninger, håb og ønskede handlinger for fremtiden.

 • Vandreturene og rejserne gennem de forskellige landskaber understøtter udviklingen af ens narrativ og fortællingen om, hvor man gerne vil bevæge sig hen, og hvordan man kommer derhen. At bevæge sig til fods sætter vores tanker i bevægelse. De 5 lange vandreture giver rigtig god tid og plads til mange grundige refleksioner og samtaler, man ikke får prioriteret i hverdagen.

 • Naturen er et vildt og energifyldt rum, der inspirerer og åbner op for dybere refleksioner, erindringer, erkendelser, følelser, drømme og visioner.

 • Træning i øget opmærksomhed, fokus og nærvær herunder mindfulbaserede øvelser, der styrker den indre balance og forbindelsen mellem dine fysiske og mentale ressourcer.

 • Online materiale herunder videoer og værktøjer til selvstændigt hjemmearbejde mellem vandreturene og til opfølgningen efter sidste vandretur.

 • Individuelt onlinemøde på 3 timer med opfølgning og feedback på hele processen og status på ens fortælling

For én eller flere deltagere

Dette længere og intense forløb, der forløber over et halvt års tid, er velegnet for én og max 4 personer, der ønsker at arbejde i dybden med deres egen personlige og professionelle rejse i livet/arbejdslivet, og som har lysten og ressourcerne til at tage en hel dag ud af kalenderen én gang om måneden henover det lille halve år, forløbet varer. Prisen for et forløb for kun én eksklusiv deltager er 19.500 kr. Ønsker man et forløb for 2 deltagere, er prisen 35.000 kr. For 3 deltagere er prisen 45.000 kr. Og for 4 deltagere er prisen 55.000 kr.

Er du/I interesseret?

Tak en snak med Trine om dit/jeres fokus og ønsker til forløb.

Kontakt