Storywalks er vandring og naturbaseret coaching med fokus på personlig og corporate storytelling, trivsel og udvikling. 

Med en rygsæk, der rummer en solid blanding af narrative, strategiske og naturterapeutiske værktøjer tager jeg enkelt personer (i privat såvel som i professionel sammenhæng), teams, ledere og medarbejdere med på rejser, der udvikler meningsfulde fortællinger om deres liv og arbejdsliv, visioner, strategier, projekter og drømme. (Naturcoach og strategisk storyteller 
Trine Vendelboe Juul)


Storywalks for virksomheder

Coaching, fællesskab og storytelling for ledere, teams, bestyrelser, netværk og medarbejdergrupper.

En storywalkproces for samme virksomhed kan have fokus på alt fra det strategiske lederskab til den kulturelle identitet og profil for hele organisationen. Det kan også være et teams fællesskab og eksistentielle trivsel eller et vigtigt projekts formål og betydning. Udgangspunktet kan være forskelligt, men et centralt delmål vil i udgangspunktet altid være at udarbejde et narrativ og en strategisk fortælling om det, som er i fokus for deltagerne. Det er dog selvfølgelig op til kunden og deltagerne, hvad der skal prioriteres, og hvad det ønskede output skal være. Hele processen vil typisk omfatte forberedende samtaler/møder, et aftalt program over det ønskede forløb med bl.a. vandreture og andre outdooraktiviteter med fokus på fællesskab og trivsel samt forskellige workshopaktiviteter. Basen for hele processen vil være i naturskønne rammer som fx på Karpenhøj Naturcenter i Mols Bjerge, Dollerup Bakker ved Hald Hovedgaard eller Kirsebærgården i Odsherred.
Læse mere her

Maria Friis, bestyrelsesmedlem i Havkajakroerne

"Vi blev i smukke omgivelser ved Hald Sø ledt på vej i vores egen historie, vores formål og værdier og fandt frem til en ny, fælles forståelse af det, der definerer os. Samtalerne på vandreturen blev godt faciliteret af Trine og bagefter samlet på fineste vis til det, der blev vores grundfortælling og kommunikationsstrategi".

Anne Guldhammer, indehaver af Guldhammer Rådgivning:

”Jeg føler mig privilegeret. En storywalk i storslået natur har ført mig gennem drømme, værdier og refleksioner. De brede vidder får tankerne til at flyve uden begrænsninger, og en veltilrettelagt guide af spørgsmål og stunder med stilhed har nu givet mig en dybere forståelse for og en klar fortælling om, hvad det er, jeg skal søge i næste kapitel af mit arbejdsliv”.

Jan Sejersdahl Kirkegaard, PPR-Chef i Aarhus Kommune:

”Man kan kun blive glad over at gå herude i den smukke natur med højt til loftet, højt til himlen og med stort udblik til både havet og landskabet. Det er et ualmindeligt dejligt område at gå og tænke i”.

Pernille Jacobsen, spiludvikler, procesfacilitator og indehaver af Klods Hans for Viderekomne

"Tak for en super fin vandring i dag. Jeg var vild med stillevandring. Jeg synes bare det er så kraftfuldt at gå SAMMEN i stilhed i naturen. Jeg var vild med dine oplæsninger. Det var fedt at lave qi gong, som et afbræk i gåturen. Og jeg synes det var skønt med Vest og Øst spørgsmål".

DGI Outdoor

"Det blev en smuk vandretur ind i vores egen kernefortælling, hvor energien forblev høj på hele turen. Sammen blev vi klogere og kom nærmere målet - både med vores projekt og vores fortælling".

Peter Bredsdorff-Larsen, ledelseskonsulent og cheftræner for Bjerringbro-Silkeborg Håndbold

"Det er godt at sætte en pind i hverdagens centrifuge, når man skal tænke nye tanker og skabe rum for dialog. Vores gruppe havde brug for et kærligt spark, og vi oplevede gåturen med Trine som en helt perfekt ramme for gode snakke og udveksling af holdninger og nye perspektiver, der kan styrke vores sammenhold i årene fremover".

Anne Nygaard, Business Developer hos Suncil:

"Storywalken fik os væk fra kontoret og ud under åben himmel, hvilket i sig selv var en værdifuld oplevelse. Stemningen var afslappet og løssluppen, og de smukke omgivelser i naturen gjorde, at alle turde åbne op og tale om udfordringer, der ellers let bliver tilbageholdt i en travl hverdag".

Jette Sørensen, keramiker

"Vandreturen var godt rammesat. Trine er meget inspirerende at være sammen med. Åben og energisk. Jeg er begejstret for storywalkkonceptet, og det var en fornøjelse at vandre og samtidig blive klogere på mit eget projekt og nyde naturen".

Birgit Juel Martinsen, skibent og leder af vandreture

"Jeg kan klart anbefale Trines Storywalk, der kan bringe dig videre med dine drømme og visioner for dig selv, din virksomhed eller noget andet vigtigt. De fem trin på storywalk'en sætter spot på alle aspekter til at guide dig i den retning, du gerne vil. De mange relevante spørgsmål, Trine stiller undervejs, sætter virkelig gang i tankerne, og ’vandringen’ fortsætter længe efter, man er kommet hjem igen".

Filosofien bag storywalkkonceptet

En storywalk tager afsæt i den grundfilosofi, at vi skal bevæge fødderne, hvis vi vil bevæge tankerne. Og at en fortælling er som en rejse, hvor vi bevæger os gennem tid og rum, imens vi udvikler os, lærer nyt, går på opdagelse og bliver klogere på os selv og vores liv.  

Vi har som mennesker brug for fortællinger, som kan kaste et meningsfuldt lys over det liv, vi har levet og står midt i. Fortællinger som kan koble vores fortid, nutid og fremtidsdrømme sammen og tydeliggøre de handlemuligheder, vi har for at realisere vores videre rejse på livets vej.

En vandretur er også en rejse, og derfor bruger vi vandreture og ophold i den smukke natur til at arbejde os frem mod vores personlige eller organisatoriske kernefortællinger - om vores arbejdsliv, vores livsdrømme, teamfællesskaber, nye idéer eller projekter, der venter på at blive realiseret.

Men en storywalkproces kan også bruges til ’bare’ at dyrke en gruppes kultur og fællesskab  eller til at arbejde med ens egen eksistentelle trivsel. Til at finde mere indre ro, balance og overskud og til at blive mere bevidst om, hvad man egentlig er rundet af, hvad man dybest set værdsætter i livet og gerne vil bruge mere af ens dyrebare tid på.

En storywalkproces folder sig ud i mange forskellige formater af forskellig varighed og med forskellige elementer og aktiviteter. Naturen spiller en central rolle på alle storywalkforløb i det delformål at finde indre ro, styrke og balance, blive inspireret, få energi og give los for nye og store tanker.  


Uanset om storywalkprocessen blot er én dags vandring, to dage med base i lækre outdoorammer inklusiv en workshop, et retreat med hele 3 overnatninger eller et længere coachingforløb på 5 forskellige vandreture, så indgår der flere af følgende elementer i processen og rejsen frem mod en stærk og autentisk fortælling om det, som måtte være i fokus for deltagerne:

- Åndedrætstræning og meditationer
- Aktivering af sanserne
- Mindfulnessøvelser
- Visualiseringer
- Oplæsninger
- Bål, bålmad og historiefortællinger
- Stillevandringer
- Grounding, styrketræning og balanceøvelser
- Naturens sprog og symbolik
- Ritualer som meningsskabelse

Watch Intro Video

Lær de 5 grundtrin i en storywalk

Kom med storywalker Trine Vendelboe Juul en tur på stranden og forstå den enkle model, en storywalk er bygget op over.

Find flere film

'Tæt på Hyrden' rummer flere små film om formålet med samt tankerne og filosofien bag storywalkkonceptet .

Gå til siden

Storywalks for enkelte deltagere

Coaching og strategisk storytelling til bl.a. selvstændige, topledere, iværksættere og ledige.

Også som menneske og enkelt individ har vi brug for at forstå vores liv og arbejdsliv i en meningsfuld sammenhæng. Det kan en grundfortælling om os selv, der knytter fortid, nutid og fremtidsønsker sammen hjælpe os med. Hvis man gerne selv vil på en storywalk er der flere muligheder. Enten kan man gå alene med Trine på et aftalt og skræddersyet storywalkforløb. Eller som ene deltager på et fælles forløb gennem en aftale med fx et jobcenter, hvis man er ledig. Man kan også tilmelde sig allerede planlagte storywalks herunder Storywalk-Retreats, som fremgår her på siden. På den måde bliver man en del af en gruppe bestående af andre 'solodeltagere', og i stedet for indledende snakke og møder, opfølgende workshops m.v., får man efter tilmelding adgang til lærerig onlinemateriale til både forberedelse af og opfølgning på selve vandreturen.
Tjek også det eksklusive "Naturbaseret coachingforløb"

Det centrale i en storywalk er vandreturen

En storywalkproces består typisk af 3 faser, der dog varierer afhængig af, om der er tale om en storywalk for en virksomhedsgruppe, en enkelt deltager eller en gruppe bestående af flere enkeltvise deltagere.

 • 1. Forberedelse af storywalk

  Afklarer fokus og formål for deltageren/deltagerne. Enten gennem møder og samtaler med Trine eller med hjælp fra det online forberedelsesmateriale, man får ved tilmelding til fx et Storywalk-Retreat. Forbereder også deltagerne på de værktøjer og metoder, der bliver arbejdet med på storywalken.

 • 2. Guidet vandretur

  En eller flere planlagte vandreture med Trine som guide fører deltageren/deltagerne igennem de 5 grundlæggende spørgsmål, som en storywalkproces og en kernefortælling er bygget op over. Længde og varighed af vandreturene varierer afhængig af valgt storywalkformat.

 • 3. Færdiggørelse af fortælling

  Forskellige tiltag som opfølgendemøder(fysiske eller online), en workshop eller selvstændig brug af online læringsmateriale bringer ens refleksioner og noter fra vandreturen skridtet videre mod en fuld færdiggørelse af ens kernefortælling. Trine træder gerne til som strategisk storyteller i den del af processen.

 • Extra: Visuelt aftryk af din fortælling

  Nogle uger efter vandrefasen har man mulighed for at komme på en grafisk workshop med billedkunstner Anne Katrine Graah Rasmussen. Her samler vi op på deltagernes fortællinger – uanset om de er helt færdige eller ej – og omsætter deres centrale budskab til et bærende visuelt udtryk, der kan fungere som et grundmotiv, et symbol, emblem eller et logo.

 • Trine Vendelboe Juul, der er opfinder af storywalkkonceptet, forbereder og faciliterer alle storywalkforløb.

 • En ’fortælling’ ifm. en storywalkproces vil ofte være en kortere tekst typisk på mellem 1-2 sider, der i store, sammenhængende træk tydeliggør den ’rejse’, man har været på, er midt i eller har et ønske om at komme på. Der er ikke tale om anekdoter, noveller eller anden underholdende fiktion, men om at bruge narrative og fortællemæssige greb og værktøjer til at få formidlet ens projekt, idé, drøm eller historie på en meningsfuld og overbevisende måde. En fortælling, der kan bruges udelukkende til eget, intern brug eller som en kernefortælling til ens hjemmeside, sociale medier eller andre kanaler og platforme til at nå ud til relevante modtagere.

 • På selve vandreturene spinder vi trådene til vores fortællinger og noterer vores tanker, idéer og refleksioner ned undervejs. De forskellige opfølgningselementer, der er inkluderet i et storywalkforløb, understøtter målet om at få foldet fortællingerne helt ud.

 • De ’Lektioner’ som er fremhævet på de planlagte storywalks og storywalk-retreats omhandler det onlinemateriale, man får adgang til, når man har tilmeldt sig den pågældende storywalk.

 • Onlinematerialet er udviklet af Trine og skal understøtte den enkelte deltagers fokus og formål med storywalken. Materialet består af korte læringsvideoer, guidelines, forberedelsesspørgsmål samt værktøjer og inspirationsmateriale som opfølgning på selve vandreturen.

 • Der er færre eller ingen onlinematerialer til de storywalks, der forløber over flere dage/gange, da de inkluderer opdrag, oplæg eller forskellige workshopelementer, hvor nogle af materialerne i forvejen indgår.

 • På selve vandreturene vil man ofte indgå i et samtalemakkerskab med en anden deltager. En vigtig del af onlinematerialet er derfor en guideline vedr. ’samtalekunst’, der forbereder alle deltagere på have en så frugtbar samtale som mulig og dermed få forløst den fortælling, man hver især gerne vil have udviklet.

De kortere storywalks

Relevant for alle typer af grupper og mere uformelle fællesskaber

En kort storywalkproces er på 3-4 timer og kan fungere som en både sjov og seriøs fællesskabsaktivitet for fx venner og andre mere uformelle netværk og fællesskaber. Fokus for den guidet vandretur kan være et hvilket som helst tema, der måtte være relevant for gruppen. En endnu kortere storywalk kan også indgå som et selvstændigt programpunkt ifm. fx kurser, konferencer og udviklingsdage.
Læs mere i e-bog, som du kan få fat i her

Temavandreture

Vandreture med fokus på naturen

En temavandretur er en dagsvandretur, der åben for alle og ikke kræver andet end godt fodtøj og godt humør for at deltage. Det er årstiden, landskabet, naturens rytme og årstidsbestemte ritualer, der bestemmer temaet for og indholdet på turen som fx vintersolhvervsvandring, nattevandring og løvfaldsvandring. Vi har først og fremmest fokus på naturen, men bruger i øvrigt også vandreturen til at tænke, tale og dele vores drømme med hinanden.