Naturens grønne rum er det nye sort inden for innovativ og bæredygtig ledelse. Men det er langt fra blot smart business buzz, for der findes rigeligt med både kognitiv, fysiologisk og biologisk evidens for, at ophold i naturen har dybe og vidtrækkende positive effekter på vores mentale og fysiske formåen. Derudover kan vi lære en masse af naturen; om åbenhed, accept og nysgerrighed, om at være forankret og samtidig kunne forny sig, om at være i ro og balance og om at forøge sin energi, kreativitet og styrke.

Et stærkt fundament og et tydeligt kompas for dit lederskab

En storywalk eksklusivt for ledere har fokus på udvikling af dit personlige lederskab herunder dine værdier, historie, visioner, egenskaber, styrker og udfordringer.

Metoden tager udgangspunkt i storywalkkonceptets 5 narrative og strategiske grundspørgsmål, der skaber forståelse og sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid, dit why og dine handlemuligheder som leder.  Vi tager derudover afsæt i en forståelse af naturen som et inspirerende rum og et lærerigt miljø, der fremmer den dybe refleksion, sansning og tænkning, som er forudsætningen for den udviklingsrejse, en storywalkproces er.  

Det konkrete output på processen er en på flere måder bæredygtig, strategisk kernefortælling, der styrker din selvforståelse og tydeliggør det fundament og den retning, du gerne vil lede ud fra og efter.
Kernefortællingen vil kunne bruges som styringsredskab for, hvordan du vil lede og udvikle dig, men også som en rammefortælling inklusiv vigtige kernebudskaber om dig selv, som du kan dele med andre ledere, dine medarbejdere og andre nuværende og kommende relationer.

For minimum 6 og max 14 deltagere.
Ved tilmelding enkeltvis til den programsatte storywalk er prisen 12.200 kr. inkl. moms per deltager.

Ved fælles tilmelding på minimum 6 personer fra samme virksomhed, et netværk m.v. hvor man ønsker at have storywalkforløbet for ’sig selv’, finder vi egnede datoer samt en fair, samlet pris, og vi vender muligheden for at lægge andre, ønskede elementer ind i programmet og processen.

Vi behøver således ikke begrænse os til 2 dage, men kan bygge et storywalkforløb op over flere moduler med mere tid til både det kommunikationsstrategiske arbejde, de natur- og outdoorbaserede oplevelser og indsigter og dermed mere tid til træning af et mentalt, regenerativt mindset.

Tilmelding for enkelt deltager

17-18 maj

Book nu

Storywalk for en gruppe

Kontakt Trine for datoer, program og pris

Skriv til Trine

Det eksklusive

Denne storywalk er kun for ledere. Men den er også eksklusiv i den forstand, at den inkluderer fuld og lækker forplejning herunder gourmet vildmarksmadlavning, bålhygge, overnatning, en workshop og en afsluttende stillevandring. Den lange vandretur på dag 1 rummer også flere naturbaserede inspirationsøvelser, der skal understøtte de tanker og refleksioner over eget lederskab, som der er i fokus. Formålet med workshoppen på dag 2 er at omsætte input fra vandreturen til en strategisk fortælling, der kan fungere som et personligt og fremtidigt ledelsesmæssigt fundament og kompas. Vær opmærksom på, at det også er muligt at bygge et storywalkforløb op over mere end 2 dage, hvis man ønsker det.
Bliv klogere på storywalkkonceptets 5 grundspørgsmål i filmen på forsiden. Du skal blot tænke personligt lederskab ind i konceptet ;-)
 • Vandring dag 1

  Vi mødes om morgenen og har base på Karpenhøj Naturcenter. Det er herfra vi vandrer en hel dag i Mols Bjerge og gennem refleksioner, samtaler og øvelser finder frem til grundelementerne i hver vores personlige lederfortælling.

 • Mad og overnatning

  Der er lækker forplejning før, under og efter vandreturen. Samt til morgenmad og frokost dag 2. Til middagen om aftenen dag 1 hjælper deltagerne hinanden med at lave vildmarksmad over bål. Man overnatter i shelters tæt på bålpladsen. Man har mod ekstra betaling mulighed for selv at booke et værelse på Fuglsøcenteret eller en feltseng i et af Karpenhøjs luksustipitelte.

 • Workshop dag 2

  Efter morgenmad og morgendukkert er der skriveworkshop, hvor der med hjælp og inspiration fra enkle modeller og værktøjer bliver arbejdet videre med ens tanker og noter fra vandreturen. Dagen slutter kl. 14.00 med opsamling og en stille vandring på en lille time.

Der ligger mange tanker og velafprøvede praksisser bag storywalkkonceptet. Mange af dem er beskrevet på forsiden og på undersiden Lyd & Billeder. Her er fremhævet de mest grundlæggende plus nogle specifikke kvaliteter, som særligt knytter sig til denne storywalk for ledere.

 • Vandreturen og rejsen gennem landskaber understøtter det fortællende og kommunikationsstrategiske fokus på, hvor man gerne vil bevæge sig hen, og hvordan man kommer derhen.

 • At bevæge sig til fods sætter vores tanker i bevægelse. At gå langt giver tid og plads til mange grundige refleksioner og samtaler, man ikke får prioriteret i hverdagen.

 • Naturen er et vildt og energifyldt rum, der inspirerer og åbner op for dybere refleksioner, erindringer, erkendelser, følelser, drømme og visioner.

 • Både vandreturen og opholdet i naturens rammer på Karpenhøj bliver også en træning i øget opmærksomhed, fokus og nærvær og rummer mindfulbaserede øvelser, der styrker den indre balance og forbindelsen mellem vores fysiske og mentale ressourcer.

 • Vildmarksmadlavning handler ikke kun om at lave lækker mad til at stille sulten. Det er også en træning i sanselighed, overblik, kreativitet og samarbejde.

 • At sidde rundt om et bål er noget af det bedste vores urinstinkter og hjerne kender til. Det er derfor ved bålet, vi deler vores oplevelser fra vandreturen og kan få feedback på en fortælling, der eksemplificerer en eller flere centrale indsigter fra turen.

 • Den personlige lederfortælling, som vi arbejder videre med på workshoppen, sigter mod at skabe et stærkt, kondenseret fundament med et klart formuleret narrativ og en tydelig, sammenhængende besvarelse af de grundspørgsmål, vi arbejder med på vandreturen herunder ens værdier og overbevisninger, håb og ønskede handlinger.

 • Som opfølgning på de 2 storywalkdage modtager deltagerne inspirationsmateriale, skrivemodeller og værktøjer til at arbejde videre med den strategiske lederfortælling herunder arbejde med den sproglige og budskabsmæssige finpudsning, så teksten står knivskarpt. Hvis der opstår behov for det, er der mulighed for individuel sparring med og konkret hjælp fra Trine til den del af processen også. Det vil dog være eksklusiv storywalkprisen.

Materiale til storywalken

Når man tilmelder sig en planlagt storywalk får man adgang til læringsvideoer, spørgsmål og inspirationsmateriale, der skal forberede en på både vandreturen og hjælpe en godt videre med ens fortælling efterfølgende. En del af materialet på denne storywalk bliver dog først udleveret ifm. afviklingen, da det indgår i bl.a. workshoppen på dag 2

 • 1

  Mennesket har ikke rødder. Det har fødder.

  • I denne video fortæller jeg bl.a. om tankernes flow ved 4.8 km i timen, om naturen der vækker erindringer og drømme til live og om at bruge naturen som et inspirerende arbejdsværelse. Varighed: 5.11 min.
 • 2

  Fortælling er lig med bevægelse og udvikling.

  • I denne video forklarer jeg med min egen enkle model sammenhængen mellem fortællinger og bevægelse. Og dermed hvorfor fortællingen som form understøtter alt hvad der handler om retning og udvikling. Varighed: 2.33 min.
 • 3

  Sådan bliver du en god spørger og vandremakker.

  • Som forberedelse til din storywalk vil det være en fordel at lære de her 3 grundprincipper og 6 gode egenskaber vedrørende spørgerollen, som du får mulighed for at praktisere på vandreturen, hvis du vælger at gå med en anden deltager.