Dette storywalkforløb på op til 5 vandreture er for solo individer eller mindre grupper af fx ledere, der har et behov for at se deres lederskab eller karriere grundigt efter i sømmene – evt. på baggrund af jobskifte, midlertidig ledighed eller en dyb trang til at skifte spor i livet og arbejdslivet.

En stærk, autentisk fortælling forudsætter et stærkt fundament

Naturens grønne rum er blevet ’det nye sort’ inden inden for personlig og ledelsesmæssig udvikling. Men det er langt fra blot smart business buzz, for der findes rigeligt med både kognitiv, fysiologisk og biologisk evidens for, at ophold i naturen har dybe og vidtrækkende positive effekter på vores mentale og fysiske formåen. 

Men det kræver tid og en vilje til at sætte farten ned, stoppe op og give plads til sansning, refleksion og træning af fokus, opmærksomhed og nærvær. Og det er alt sammen netop det, vi gør ekstra meget af på dette forløb, hvor naturen får plads til at folde sig ud som det inspirerende rum og lærerige miljø, der fremmer den udviklingsrejse, en storywalkproces er.  

Som alle andre storywalkprocesser tager forløbet udgangspunkt i de 5 grundnarrative grundspørgsmål, der skaber forståelse og sammenhæng mellem ens fortid, nutid og fremtid, ens why og handlemuligheder. Det eksklusive består i den ekstraordinære tid, vi har til rådighed med 5 lange vandreture fordelt over 5 dage samt muligheden for at kunne være den eneste deltager i forløbet, hvis man ønsker det. .  

Fortællingen som det konkrete output på hele processen styrker ens selvforståelse samt det fundament og den retning, man gerne vil lede sit liv og arbejdsliv ud fra herunder tydeliggør ens værdier, historie, visioner, egenskaber, styrker og udfordringer.

Eksempler på naturbaserede elementer og aktiviteter der indgår på vandreturene

- Åndedrætsøvelser
- Visualiseringer
- Stillevandring og åbning af sanserne
- Meditationer og mindfulnessøvelser
- Groundig, styrke og balanceøvelser
- Naturens sprog og symbolik
- Bål, ritualer og fortællinger

Er du interesseret?

Tak en snak med Trine om dit fokus og ønsker til forløb.

Kontakt

Forløbets værdi og output

  • Vandreturene og rejserne gennem de forskellige landskaber understøtter udviklingen af ens narrativ og fortællingen om, hvor man gerne vil bevæge sig hen, og hvordan man kommer derhen.

  • At bevæge sig til fods sætter vores tanker i bevægelse. At gå langt og gå mange gange giver tid og plads til mange grundige refleksioner og samtaler, man ikke får prioriteret i hverdagen.

  • Naturen er et vildt og energifyldt rum, der inspirerer og åbner op for dybere refleksioner, erindringer, erkendelser, følelser, drømme og visioner.

  • Vandringen og inddragelsen af naturen bliver også en træning i øget opmærksomhed, fokus og nærvær og rummer mindfulbaserede øvelser, der styrker den indre balance og forbindelsen mellem vores fysiske og mentale ressourcer.

  • Den personlige fortælling, der bliver udviklet henover de 5 vandreture, skal gerne fungere som både et fundament og et kompas, der indeholder et klart formuleret narrativ og en tydelig, sammenhængende besvarelse af de 5 grundspørgsmål, vi arbejder med på vandreturene herunder ens historie, værdier og overbevisninger, håb og ønskede handlinger for fremtiden.